Úvodní stránka > Prohlášení o přístupnosti

Prohlášení o přístupnosti

Accesskeys - klávesové zkratky

Na stránkách se lze pohybovat pomocí klávesnice. Důležité odkazy mají přiřazeny tzv. accesskeys (konkrétní klávesová zkratka je závislá na vašem prohlížeči).

Použité accesskeys

  • 1 - Úvodní stránka
  • 3 - Mapa stránek
  • 4 - Vyhledávání
  • 8 - Podmínky užití
  • 9 - Kontakt
  • 0 - Prohlášení o přístupnosti (tato stránka)

Používání accesskeys ve vašem prohlížeči

  • Internet Explorer – Alt [číslo] Enter
  • Mozilla, Netscape, K-Meleon – Alt [číslo]
  • Opera – Shift + Esc [číslo]
  • Konqueror – stisknout a uvolnit klávesu Ctrl, stisknout klávesovou zkratku ze zobrazené nabídky

Otevírání odkazů do nových oken

Odkazy vedoucí mimo doménu prirodni-zdravi.cz jsou označeny názornou ikonou Ikonka znázorňující odkaz vedoucí mimo doménu prirodni-zdravi.cz (pouze při povoleném JavaScriptu se otevírá do nového okna) a otevírají se do nového okna/panelu prohlížeče (pomocí JavaScriptu). U těchto odkazů je v popisku vždy uvedeno, že se otevírají do nového okna. V případě, že není povovolen JavaScript, otvírají se veškeré odkazy v témže okně, bez ohledu na to, zda jde o odkazy z domény prirodni-zdravi.cz či nikoliv a bez ohledu na to, zda je uvedeno v popisku, že se otvírají do nového okna či nikoliv.

Vyjímkou mezi odkazy z domény prirodni-zdravi.cz jsou odkazy, které otevírají nová okna s doplňující obrazovou přílohou (grafy a pod.). Tyto odkazy jsou označeny ikonou Ikonka znázorňující odkaz z domény prirodni-zdravi.cz, který se otvírá do nového okna (pouze při povoleném JavaScriptu se otevírá do nového okna) znázorňující dvě okna. Při povoleném JavaScriptu jsou tyto odkazy otvírány do nového okna, a to uprostřed obrazovky, s definovanou velikostí otevřeného okna. V případech, kdy není povolen JavaScript, otvírají se tyto obrazové přílohy v témže okně.

Použité obrazové přílohy

Tyto stránky neobsahují žádné zásadní informace prezentované v obrazových přílohách bez uvedení textové varianty informací. Veškeré podstatné informace v použitých obrazových přílohách jsou dostatečně prezentovány v textové podobě.

Obecná ustanovení

Tento web využívá validní XHTML 1.0 Strict a CSS 2.1. Web ctí zásady dogmatu W4 a konzorcia W3. Pro hodnoty atributů značkovací jazyka a vlastností stylových předpisů na tomto webu jsou použity relativní jednotky (nikoliv tedy absolutní), čímž je zajištěno, že jeho obsah lze jednoduše zvětšovat či zmenšovat pomocí standardních nástrojů webových prohlížečů.

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MIČR (Best practice - pravidla pro tvorbu přístupného webu), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu "Blind Friendly Web" - Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (verze 2.3).


Mgr. Milan Toufar - nezávislý distributor OKG, 01-004626


Doporučení stránkyDoporučte tuto stránku známému: