Úvodní stránka > Základní informace > Poradenství - zákaznický servis

Poradenství - zákaznický servis

K zakoupeným produktům poskytujeme poradenství, tzv. Zákaznický servis. Hlavní náplní Zákaznického servisu je snaha vést zákazníka ke správnému a efektivnímu způsobu užívání námi nabízených produktů. Projeví-li zákazník o tuto službu zájem, je mu poskytována zdarma, a to po celou dobu užívání produktů.

Zákaznický servis provádíme nejčastěji formou zasílání e-mailů nebo SMS zpráv, obvykle jednou za 3 až 6 týdnů. Vyřizování dotazů zákazníka kdykoli v průběhu užívání těchto produktů je samozřejmou a bezplatnou součástí našeho Zákaznického servisu. V této souvislosti je vhodné vyplnit v objednávkovém formuláři (spolu s volbou Zákaznického servisu) také kontakt na mobilní telefon.

Účelem Zákaznického servisu je snaha o maximální využití vlastností a účinků produktů a zamezení případného zklamání zákazníka, ke kterému může nesprávným užíváním produktů dojít. K tomuto účelu slouží rozbor aktuálně dosažených výsledků, kterými se pečlivě zabýváme. Rozbor je důležitý pro stanovení dalšího správného postupu při užívání zvolených produktů. Bez aktivní spolupráce zákazníka, která je pro rozbor dosažených výsledků nezbytná, není možné zákaznický servis poskytovat.


Mgr. Milan Toufar - nezávislý distributor OKG, 01-004626


Doporučení stránkyDoporučte tuto stránku známému: